Jungiánský výklad snů

Příručka k teorii a praxi

JAMES A. HALL

Obsah:

Úvod

1. Základní koncepty jungiánské psychologie

Obecné struktury

Vztahy mezi osobní a objektivní psýché

Komplex a archetyp

Struktury identity: já a stín

Vztahové struktury: anima, animus a persona

Individuační proces

2. Povaha snění

Kompenzační funkce snů

Neinterpretativní používání snů

Výklad snů a imaginační techniky

Jáská identita a struktura komplexů

3. Jungiánské pojetí snů

Amplifikace obrazů

Kontext snu

4. Sny jako diagnostické nástroje

Iniciální sny

Související obrazy ve snových sériích

Diferenční diagnóza

Deprese

Úzkost

Psychóza

Fyzické problémy

Sny o smrti

5.Otázky týkající se techniky výkladu snů

Přenos a protipřenos

Medikace v průběhu analýzy

Reduktivní a prospektivní analýza

Sny a já ovlivněné afektem

Odložená interpretace snů

Skupinová a individuální terapie

6. Obrazy já a komplexy ve snech

Identifikace komplexů

Strukturální posuny: hranice a meze

Vztahové struktury a struktury identity

Persona

Stín

Anima a animus

Bytostné Já a osa já-bytostné Já

Archetypická amplifikace

7. Obvyklé snové obrazy a motivy

Incest

Smutek

Domy

Automobily

Alkohol a drogy

Smrt

Hadi

8. Rámec snu

Sen uvnitř snu

Sny o realitě takové, jaká je

Časoprostorové vztahy

Synchronistické fenomény

9. Alchymická symbolika

Alchymické motivy ve snech

Coniunctio: obraz sjednocení protikladů

10. Sny a individuace

Povaha neurózy

Relativizace já

Individuující já

Snové já a bdělé já

Fokální a tacitní vědění

11. Dvojí napětí při výkladu snů

Objektivní a subjektivní

Osobní a archetypické

Závěr

... dále viz. Obecně o snu

O podstatě snů