Bůh a nevědomí

TEOLOGIE VERSUS PSYCHOLOGIE

Victor White

Obsah:

Předmluva

Úvod (C. G. Jung)

I. Soumrak bohů

II. Bohové chodí po žebrotě

III. Nevědomí a Bůh

IV. Freud, Jung a Bůh

V. Hranice teologie a psychologie

VI. Aristotelés, Akvinský a člověk

VII. Zjevení a nevědomí

VIII. Psychoterapie a etika

IX. Analytik a zpovědník

X. Ďáblové a komplexy

XI. Gnóse, gnosticismus a víra

XII. Umírající Bůh

Doslov (Tomáš Halík)

Poznámky

Jmenný rejstřík