Život mezi Jungem a Freudem

Sabine Richebächer

Obsah:

Úvod

I DĚTSTVÍ V RUSKU

1 Nikolaj Noškovič Spielrein -

Z rolnického synka velkoobchodníkem

2 Eva Lublinská -

Průkopnice ženského vzdělávání v Rusku

3 Velká bohyně, alchymistka, záchvaty strachu -

Dětství v jižním Rusku

4 Na Kateřinském gymnáziu v Rostově

II PRVNÍ POBYT VE ŠVÝCARSKU 1904 - 1911

5 Nervózní doba

6 Země zaslíbená

7 Burghölzli

8 Kdo je ďáblem ty a ty, ten z plamínku že bázeň cítí

9 První přítelkyně

10 Kozácké klisny - Ruské studentky v Curychu

11 Její charakter má v sobě cosi jednoznačně bezohledného ...

12 Kdo koupí Mílka?"

13 doktorka spielreinová curych = sláva medikům

III MNICHOV-VÍDEŇ-ROSTOV-BERLÍN 1912 - 1914

14 Destrukce jako příčina vzniku

15 Ve Vídni u Sigmunda Freuda

16 Provdána za dr. Paula Scheftela. Pokračování příště

17 Berlínská léta 1912-1914

IV DRUHÝ POBYT VE ŠVÝCARSKU 1914 - 1923

18 Lausanne - Les Vents

19 Psychoanalytičkou v Ženevě

20 Východ nebo západ?

V LABORATOŘ SOVĚTSKÝ SVAZ 1923 - 1942

21 Mašinizacia - Sen o novém člověku

22 Noc nad Ruskem

23 Smrt je z Německa mistr

Epilog

PŘÍLOHA

Ediční poznámka

Seznam zkratek

Poznámky

Životní data Sabiny Spielreinové - Scheftelové (1885-1942)

Jmenný rejstřík

Obrazový materiál

Poděkování