Jungova mapa duše

Murray Stein

Obsah:

Poděkování

Na cestu! (úvod)

1: Povrch (jáské vědomí)

2: Obydlené vnitrozemí (komplexy)

3: Kudy proudí psychická energie (teorie libida)

4: Hranice psýché (instinkty, archetypy, kolektivní nevědomí)

5: Co má být viděno a co zůstat skryto (persona a stín)

6: Cestou do hlubokého vnitrozemí (anima a animus)

7: Transcendentní střed psýché a celost (bytostné Já)

8: Bytostné Já na obzoru (individuační proces)

9: Čas a věčnost (synchronicita)

Poznámky

Slovník vybraných pojmů

Bibliografie

Rejstřík