Amplifikace

Amplifikace, rozšíření či rozhojnění obrazů, je asociační metoda používaná při interpretaci snových obrazů, čerpající materiál (analogické obrazy) z mytologie, náboženství, folklóru a pohádek.