Imago

Pojem imago pomáhá odlišit objektivní realitu dané osoby nebo věci od subjektivního vnímání jejího významu.

V praktické psychologii bychom měli rigorózně rozlišovat mezi obrazem neboli imagem člověka a jeho skutečnou existencí. Protože původ imaga je výlučně subjektivní, imago je často více obrazem subjektivních funkčních komplexů než objektu samého. Při analytické léčbě produktů nevědomí je nezbytné, aby imago nebylo pokládáno za totožné s objektem; je nutno pohlížet na ně jako na obraz subjektivního vztahu k objektu.

Imago vzniká jako důsledek osobní zkušenosti, zážitku, v kombinaci s archetypickým obrazem kolektivního nevědomí. Jako všechno nevědomé se projevuje v projekcích.

Čím je pole vědomí u člověka omezenější, tím více se psychické obsahy objevují jakoby mimo, buď jako duchové, nebo jako magické potence, které jsou projikovány na živé bytosti (kouzelníky, čarodějnice).