Psychoidní

Psychoidní znamená podobný psýché. Jung používal pojmy psychoidní archetyp a psychoidní nevědomí, aby tak vyjádřil skutečnost, že povaha archetypů je nejen psychická, ale také fyzická. Psychoidní aspekty archetypů a nevědomí jsou ty aspekty, která se projevují ve vnějším světě. Psychoidní nevědomí tvoří základy jednoho světa (unus mundus).

Psýché je v podstatě konflikt mezi slepým pudem a vůlí, respektive svobodou volby. Tam kde převládá pud, začínají psychoidní procesy, jež jako neuvědomitelné prvky patří ke sféře nevědomí. Psychoidní proces však není celé nevědomí, neboť to má zřetelně větší rozsah.

Zdá se mi pravděpodobné, že vlastní podstata archetypu je neuvědomitelná, že je transcendentní, a proto ji označuji jako psychoidní.