Psýchopompos

Průvodce duší. Duševní faktor prostředkující mezi vědomím a nevědomím. Jeho prostřednictvím jsou obsahy nevědomí předkládány vědomí. Nejčastěji je personifikován postavou moudrého starce nebo stařeny, někdy pomáhajícím zvířetem.