Subjektivní úroveň

(srv. objektivní úroveň)

Při interpretaci na subjektivní úrovni (na úrovni subjektu) jsou snové a jiné obrazy osob, věcí nebo situací považovány za symbolické reprezentace jednotlivých subjektivních obsahů a faktorů psýché.

Interpretace nějakého produktu nevědomí na subjektivní úrovni odhaluje přítomnost subjektivních soudů a názorů, jejichž nositelem je objekt ... Interpretace na subjektivní úrovni dovoluje širší psychologický pohled nejen na sny, ale i na literární díla. Literární postavy lze z toho hlediska považovat za reprezentanty relativně autonomních funkčních komplexů v psýché autora.

Pro reduktivní interpretaci obrazů vyvržených nevědomím je dalším úkolem analytického procesu porozumění tomu, co tyto obrazy vypovídají o nás samých.

Aby vytvořil skutečně zdraví postoj, musí vidět subjektivní hodnotu všech obrazů, jež se mu zdají působit potíže. Musí je integrovat do své vlastní psychologie; musí zjistit, jakým způsobem jsou součástí jeho samého; za jakou cenu například přisuzuje nějakému objektu pozitivní hodnotu, když ve skutečnosti je to on sám, kdo by mohl a měl tuto hodnotu rozvíjet. A stejným způsobem, když projikuje negativní kvality, a proto nenávidí a zavrhuje objekt, musí odhalit, že projikuje svou vlastní inferiorní stránku, svůj stín, protože raději chce mít optimistický a jednostranný obraz sebe sama.