Zraněný lékař

Pojem zraněný lékař označuje archetypickou dynamiku, která se může konstelovat v průběhu analytického procesu.

Motiv zraněného lékaře je původně mytologický. V jeho centru stojí postava božského lékaře Asklépia (Apollónova syna), který léčil smrtelníky, dokonce křísil mrtvé, a který nakonec za své lékařské umění zaplatil vlastním životem.

Součástí chrámů zasvěcených tomuto bohu byly léčebné lázeňské ústavy. Nemocný se nejprve podrobil očistné lázni, která příznivě ovlivňovala nejenom tělo chorého člověka, ale rovněž jeho duši. Nemocný potom ulehl na podlahu svatyně a vyčkával na příchod boha; ten přišel ve spánku a udělil nemocnému radu, nebo ho přímo uzdravil. Tato procedura je označována jako inkubace nebo inkubační spánek.

Léčebný proces v rámci analytického vztahu může probíhat úspěšně jen tehdy, má-li analytik trvalý vztah s nevědomím. Analytik je vystaven riziku určitého druhu inflace, riziku identifikace s archetypem spasitele.

Hlubinná psychologie je nebezpečná profese, protože analytik je stále vystaven riziku psychické infekce z ran druhých, nebo dokonce riziku, že se zcela nikdy nezacelí jeho vlastní rány.

(Zkráceno)