Psychologie a alchymie:

2. PSYCHICKÁ POVAHA ALCHYMICKÉHO DÍLA

A.  PROJEKCE PSYCHICKÝCH OBSAHŮ

B.  DUCHOVNÍ POSTOJ K DÍLU

C.  MEDITACE A IMAGINACE

D.  DUŠE A TĚLO