Slovník základních Jungových pojmů:

Cirkumambulace

Původně alchymický pojem. Obcházení okolo, kroužení kolem. Interpretace obrazu z různých hledisek.

Circumambulatio a volné asociace se od sebe liší v tom, že zatímco volné asociace jsou lineární a směřují od původního obrazu odstředivě, cirkumambulace, jak již název napovídá, je procesem kroužení kolem, kdy asociace tak říkajíc zůstávají v těsné blízkosti.