Slovník základních Jungových pojmů:

Dítě

(viz také incest)

Obraz dítěte má v analytické psychologii dvojí význam: jednak je symbolem již navždy ztracené minulosti a jednak symbolizuje možný budoucí vývoj.

Dítě je ... nejen bytost počátku, ale i konce ... symbolizuje předvědomou i postvědomou povahu člověka. Jeho předvědomou povahou je nevědomý stav nejranějšího dětství; postvědomou povahou je anticipace přesahující per analogiam smrt. V této představě je vyjádřena všeobjímající povaha duševní celosti.

Konstelaci archetypu dítěte provázejí pocity opuštěnosti a odcizení. Jeho konstelace vede ke vzniku syndromu já malý ubožáček, který je charakterizován na jedné straně regresivní touhou po láskyplné péči, ale současně na straně druhé zoufalou touhou od minulosti se osvobodit - což je pozitivní stránka archetypu božského dítěte.

Dítě znamená něco, co dospívá k samostatnosti. To se nemůže stát bez odloučení od vlastního původu; opuštěnost je tudíž nutná podmínka, nikoli pouze průvodní jev.

(Zkráceno)