Slovník základních Jungových pojmů:

Duše

(viz také erós, logos, obraz duše)

Duše je podle Junga funkční komplex uvnitř psýché. Jung striktně rozlišoval mezi teologickým a psychologickým pojetím duše.

Během svých zkoumání struktury nevědomí jsem musel konceptuálně odlišit duši a psýché. Pod pojmem psýché rozumím souhrn všech psychických procesů, vědomých i nevědomých. Na druhé straně jako duši chápu jasně ohraničený funkční komplex, který můžeme výstižněji nazvat osobností.

S tímto názorem na podstatu duše načrtl Jung některé její dílčí projevy pomocí pojmů anima, animus a persona. Ve své pozdější práci o alchymickém díle, které chápal jako analogii individuačního procesu, byl už daleko konkrétnější.

Duše, která se v Díle připojuje k jáskému vědomí, má tedy u muže ženské a u ženy mužské předznamenání. Jeho anima touží po jednotě a spojení, její animus chce rozlišovat a poznávat.