Slovník základních Jungových pojmů:

Objektivní úroveň

(viz také reduktivní přístup, srv. konstruktivní přístup a subjektivní úroveň)

Při interpretaci na objektivní úrovni jsou snové a fantazijní obrazy identifikovány jako reálně existující objekty vnějšího světa.

Freudův výklad snů je téměř vždy na objektivní úrovni, protože snová přání vztahuje k reálným objektům nebo sexuálním procesům, které spadají v jedno s fyziologickou, mimo-psychologickou oblast.

Jung sice uznával určitou hodnotu objektivního přístupu, ale sám a jako první vykládal sny především na úrovni subjektu, kdy nejdůležitější role při výkladu snových obrazů připadá jejích symbolickým významům.

Výklad na úrovni subjektu ... může být právě tak bezcenný u jiného případu, kde obsahem a příčinou konfliktu je nějaký životně důležitý vztah. Pak se snová postava přirozeně vztahuje k reálnému objektu. Kritérium najdeme vždy ve vědomém materiálu.