Slovník základních Jungových pojmů:

Deprese

(viz také abaissement du niveau mental, finální přístup, libido, plavba po nočním moři, regrese)

Deprese je psychologický stav charakterizovaný ztrátou energie.

Energie nedostupná pro vědomí se neztrácí. Regreduje a současně aktivuje nevědomé obsahy (fantazie, vzpomínky, přání atd.), které by měli být v zájmu obnovy duševní rovnováhy vyneseny na světlo a důkladně prozkoumány.

Na depresi je tedy nutno nahlížet jako na nevědomou kompenzaci; určité obsahy musejí být přivedeny do vědomí ... K tomu může dojít jen integrací aktivovaných vzpomínek do vědomí, což bylo vlastně primárním cílem deprese.

Deprese nemusí být nutně patologická. Mírnější deprese může být předzvěstí obnovy osobnosti nebo výrazného vzrůstu tvůrčí aktivity.

V lidském životě jsou okamžiky, kdy se otevře nějaká nová stránka. Vynoří se nové, dosud nepěstované zájmy a tendence, nebo se ke slovu přihlásí změna osobnosti (takzvaná charakterová změna). V inkubační době takové změny je možno často pozorovat ztrátu energie ve vědomí. Nový postoj si z vědomí odebral energii, kterou potřeboval. Nejzřetelněji snad lze tento pokles energie vidět před jistým psychózami, rovněž tak v období útlumu, které předchází novým tvůrčím výkonům.