Abaissement du niveau mental

(viz také deprese)

Snížení úrovně vědomí; duševní a emoční stav pociťovaný jako ztráta duše.

Je to snížení napětí vědomí, které můžeme přirovnat k poklesu barometrického tlaku před zhoršením počasí. Snížení napětí vědomí subjektivně pociťujeme jako ochablost, rozladěnost a depresi. Člověk nemá žádná přání, ztrácí odvahu čelit nárokům každodenního života. Jeho údy se nechtějí ani hýbat a jsou jakoby z olova; je to proto, že nemá k dispozici žádnou energii ... Celková tělesná ochablost a ochrnutí vůle může jít tak daleko, že se celá osobnost tak říkajíc rozpadá na kousky a vědomí ztrácí svoji jednotu...

Abaissement du niveau mental může být důsledkem tělesné nebo duševní únavy, tělesného onemocnění, prudkých emocí či šoku ...

Toto snížení vždy omezuje i fungování osobnosti jako celku. Snižuje se důvěra ve vlastní síly, mizí duch podnikavosti; důsledkem zvýšené egocentričnosti je pak zúžení duševního horizontu.