Carl Gustav JungNarozen: 26. července 1875 v Kesswilu v severošvýcarském kantonu Thurgau

1875 - rodina se přestěhovala na faru v Laufenu poblíž Rýnského vodopádu

1879 - rodina se stěhuje do Kleinhüningenu u Basileje

1881 - začal školní docházku

1884 - narodila se sestra Gertruda Jungová

1886 - začíná chodit na gymnázium v Basileji

1895 - začíná studium lékařství na Basilejské univerzitě

1896 - umírá otec – rodina se stěhuje do Binningenu

1898 - kurz psychiatrie pod vedením profesora Willeho

1900 - státní zkouška na univerzitě

1900 - 27. listopadu obdržel univerzitní diplom

1900 - 10. prosince začíná pracovat jako lékař-asistent v ústavu pro duševně choré v Burghölzli

1902 - obhájil doktorát - publikována jeho disertační práce

1903 - 14. února si bere za ženu Emmu Rauschenbachovou

1904 - stává se starším lékařem v Burghölzli

1904 - 26. prosince - narozeno první dítě, dcera Agathe

1905 - duben - jmenován vedoucím psychiatrické kliniky v Burghölzli

1906 - 8. února - narozena druhá dcera Gret

1907 - první setkání s Freudem

1908 - 28. listopadu narozen syn Franz

1909 - ukončil působení na klinice v Burghölzli

1909 - květen - stěhuje se do domu v Küsnachtu

1909 - 11. září - Jung a Freud obdrželi čestné doktoráty

1910 - 20. září - narozena dcera Marianne

1911 - srpen vychází první díl Transformací a symbolů libida

1913 - rozchod s Freudem

1913 - listopad – prosinec - apokalyptické sny a vize, dochází ke zhroucení

1914 - 18. března - narozena dcera Helene

1914 - 3. srpna - Německo vyhlašuje válku Francii

1916 - léto - píše Septem Sermones ad Mortuos

1918 - 11. listopadu - Válka končí příměřím

1919 - práce na Psychologických typech

1921 - vycházejí Psychologické typy

1922 - na Darmastadtské škole moudrosti se setkává s Richardem Wilhelmem

1923 - únor - umírá Jungova matka

1923 - začíná se stavbou Bollingenské věže

1937 - duben - připravuje vydání Psychologie a nevědomí

1937 - 15. října - odjíždí do Afriky

1928 - začíná studia alchymie

1930 - jmenován viceprezidentem Obecné lékařské společnosti

1933 - přednášky o Významu psychologie pro moderního člověka

1935 - přednáška O symbolice snů v individuačním procesu

1935 - 30. září - 4. října -Pět tavistockých přednášek v Londýně

1936 - srpen - přednáška pro Eranos centrum o alchymii

1938 - květen - zakládá na Curyšské univerzitě Vzdělávací institut pro psychoterapii

1939 - 3. září - Vypukla válka

1939 - 23. září - umírá Sigmund Freud – Jung píše nekrolog

1940 - přednáší o Nejsvětější trojici

1941 - 7. prosince - japonský útok na Pearl Harbor - vstup USA do války

1942 - přijímá profesorství lékařské psychologie na Basilejské univerzitě

1944 - 11. února - při pádu si zlomil lýtkovou kost

1944 - 21. února - utrpěl srdeční infarkt - Vize

1945 - 7. květen - Německo se vzdává

1945 - 6. a 9. srpna - Američané svrhli na Japonsko dvě atomové bomby

1946 - vydává Eseje o událostech současnosti

1946 - listopad - další srdeční infarkt

1948 - 24. srpna - otevřen Institut C. G. Junga

1949 - říjen - Emma si při pádu zlomila rameno a je hospitalizována

1950 - listopad - Papež Pius XII. vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie

1951 - píše Odpověď na Jóba

1953 - červen - jako první svazek Sebraných spisů C. G. Junga vychází Psychologie a alchymie

1955 - 27. listopadu - umírá manželka Emma

1957 - poslední přístavba k Bollingenské věži

1958 - začíná psát Pozdní myšlenky, novou konečnou kapitolu

1961 - jaro - pobývá v Bollingenu

Zemřel: 6. června 1961 ve svém domě v Küsnachtu

Dne 30. května pili čaj u okna knihovny, když náhle zkolaboval.

Byl přenesen do svého pokoje. Stěží byl schopen mluvit, byl čím dál slabší, ale často se usmíval. Když s Ruth naposledy seděl na terase, vyprávěl jí o svém snu: Nyní již znám pravdu, ale její malý kousek zůstává nezaplněný. Až ho poznám, budu již mrtvý. Měl další sen, který jí vyprávěl během noci. Na vysoké planině ležel obrovský kamenný blok s nápisem: A tohle je pro tebe znamením celosti a jedinosti.

Poslední večer jeho života s ním byli v pokoji Franz a Ruth. Jung seděl v křesle a pozoroval západ slunce. Řekl Ruth, aby si vzala jeho klíče a donesla za sklepa láhev velmi dobrého vína. Společně ho pak vypili.

Oba s ním byli i během odpoledne následujícího dne, kdy ležel v posteli. Pokoušel se mluvit, ale nedokázali mu porozumět. Jeho ústa byla velmi vysušená. Ruth přinesla kousek flanelu a heřmánek a zkoušela mu navlhčit rty. Zdálo se, že ho to těší. Najednou Franz řekl: Nedělej si starosti Ruth. Je pozdě.

V noci bylo slyšet hromobití. Další hrom se ozval během jeho pohřbu. Agathe, která seděla vedle Ruth, řekla: Otec burácí.

Je pohřben na místním hřbitově v Küsnachtu.

„Primus homo de terra terrenus, secundus de caelo caelestis.“