Jungova rodina pochází původně z Mohuče. Když v roce 1688 obléhali město Francouzi, archivy shořely takže rodokmen lze sledovat zpětně jen do začátku 18. století.

Nejznámější osobností z Jungových předků z otcovy strany je dědeček Carl Gustav Jung (1794-1864) narozený v Mannheimu, jehož v osmadvaceti letech zavedl zvláštní osud do Švýcarska.

Studoval přírodní vědy a lékařství v Heidelbergu a vykonal tam v roce 1816 svou doktorskou zkoušku summa cum laude, tj. s vyznamenáním.

Byl třikrát ženatý. V Paříži se oženil s Virginií de Lassaulx (1804-1830). V druhém manželství se oženil s Elisabethou Catharinou Reyenthalerovou. Po třetí se oženil se Sophií Freyovou (1812–1855). Jejich nejmladší syn Johann Paul Achilles Jung byl otcem C. G. Junga.

Johann Paul Achilles Jung (nar. 21. prosince 1842) se stal teologem a byl nejdříve farářem v Thurgau. Poté byl čtyři roky farářem v Laufenu. V roce 1879 byl zvolen do církevní obce v Klein-Hüningenu u Basileje. Zemřel 28. ledna 1896.

Jungova matka Emilie Jungová, rozená Preiswerková, (1848–1923) pocházela z Basileje. Byla nejmladší dcerou basilejského duchovního představeného Samuela Preiswerka (19. září 1799 – 13. ledna 1871) a jeho druhé manželky Augusty Faberové (1805-1862) z Nürtingenu ve Württembersku.

Johann Paul Achilles Jung a Emilie Preiswerková měli svatbu 8. dubna 1869. Jejich prvorozený syn Paul se narodil mrtvý 19. června 1870.

Sestra Gertrud Jungová se narodila v roce 1884. Byla šestnáct let Jungovou sekretářkou. Zemřela v roce 1935.

Manželka Emma Rauschenbachová se narodila 30. března 1882. Pocházela z průmyslnické rodiny v Schaffhausenu. Zemřela 27. listopadu 1955.

C. G. Jung a Emma Rauschenbachová byli oddáni 14. února 1903. Měli spolu pět dětí.

Agathe Jungová-Niehusová (26. 12. 1904 - 1998),

Gret Jungová-Baumanová (8. 2. 1906 - 5. 9. 1995),
Franz Jung (28. 11. 1908 - 30. 6. 1996),

Marianne Jungová-Niehusová (20. 9. 1910 - 1965), Helene Jungová-Hoerniová (18. 3. 1914 - 1. 7. 2014).

Carl Gustav Jung

Samusel Preiswerk

Johann P. A. Jung

Gertrud Jungová

Sophie Jungová

Augusta Preiswerková

Emilie Jungová

Emma Jungová

Jung v Chateau d'Oex s Emmou a čtyřmi z pěti jejich dětí: (z leva) Franz, Agathe, Marianne a Gret. Snímek z roku 1917.

(Z knihy:Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga)

„Vis a tergo.“