Edith Rockefellerová-McCormicková (1872-1932)

Američanka. Analyzovaná Jungem v letech 1913-1923. Stala se jeho patronkou a v roce 1916 v Curychu finančně zajišťovala místo pro setkávání Klubu analytické psychologie.

 

 

 

 

Sabina Spielreinová (1885-1942)

Ruská židovka. V roce 1914 začala u Junga analýzu, která se vyvinula v důvěrný, ale bouřlivý vztah. Později byla ve výcviku u Junga i Freuda a stala se analytičkou. Vrátila se do Ruska, kde se za druhé světové války i s dětmi stala obětí Němců.

 

 

 

 

Antonia Wolffová (1888-1953)

Švýcarka. Začala analýzu u Junga v roce 1910 a brzy se stala jeho milenkou, vztah trval až do její smrti. Pomáhala mu při práci, absolvovala výcvik a měla praxi jako analytička, publikovala v jungiánských časopisech.

 

 

 

 

Esther Hardingová (1888-1971)

Setkala se s Jungem v Londýně a jela za ním kvůli analýze a výcviku do Curychu. Přestěhovala se do USA a založila v New Yorku Klub analytické psychologie a později Institut. Vydala knihy Women's Mysteries (Tajemství žen) a The Way of All Women (Cesta všech žen)

 

 

 

 

Mary Mellonová (1904-1946)

Američanka. Byla v analýze u Junga, inspirovali ji jeho myšlenky, navštěvovala jeho semináře. Založila Bollingenskou nadaci, která vydala přednášky z konferencí Eranos a Jungovy sebrané spisy.

 

 

 

 

Olga Frobe-Kapteynová (1881-1962)

Byla analyzovaná Jungem, pracovala na aktivní imaginaci a na spojení s východním myšlením. Spolupracovala s Mary Mellonovou na vydání přednášek z konferencí Eranos a Jungových sebraných spisů.

 

 

 

 

Aniela Jaffé (1903-1991)

Němka. Byla analyzovaná Jungem, absolvovala výcvik a měla praxi jako analytička. Byla sekretářkou Institutu (1955-1961) a Jungovou soukromou sekretářkou při práci na jeho autobiografii.

 

 

 

 

Jolande Jacobi (1890-1973)

Maďarka. Absolvovala výcvik u Junga a měla praxi jako analytička, vydala několik knih o jeho metodách. Byla hlavní hybnou silou při zakládání Institutu.

 

 

 

 

 

Marie-Louise von Franz (1915-1998)

Němka. Setkala se s Jungem, když jí bylo osmnáct, a po vystudování lingvistiky se stala jeho asistentkou. Přeložila latinské texty a spolupracovala na jeho studiích o alchymii. Absolvovala analýzu a výcvik u Junga, po celý dospělý život se angažovala v analytické psychologii a zůstala vedoucí osobností Institutu v Curychu.

 

 

 

 

(Z knihy: Jung)