Jung

Maggie Hydeová

Michael Mc Guinnes

Carl Gustav Jung byl nejzáhadnějším a nejkontroverznějším žákem Sigmunda Freuda. Uvedl do psychoanalýzy velmi důležité otázky náboženství a duše, které Freud přehlížel. Ovšem povrchní vnímání Junga jako jakéhosi náboženského mudrce s rostoucím počtem následovníků hnutí new age přehlíží skutečnost, že Jung byl především vědcem a učencem.

Kniha Jung jasně vysvětluje teorie, které vedly Junga k tomu, že se oddělil od Freuda, popisuje Jungovo vlastní zhroucení blízké psychóze, které prožil ve středním věku, pouť nočním mořem, z níž vyšel se zásadně novým porozuměním povaze nevědomé mysli. Kniha, která je určena zájemcům o osobnost C. G. Junga a o hlubinnou psychologii vůbec, ukazuje krok za krokem, jak Jung pomocí snů, fantazií a psychických poruch pacientů zkoumal psychologii náboženství, alchymii, astrologii, I-ting a další oblasti do té doby vědou odmítané.