C. G. Jung - Červená kniha

Liber Novus

Sonu Shamdasani (ed.)

Preface Ulrich Hoerni

Roky, během nichž jsem věnoval pozornost vnitřním obrazům, patří k nejdůležitějším obdobím mého života, v nichž se rozhodlo o všem podstatném.

Tehdy to začalo, a pozdější jednotlivosti jsou jen doplněním a zdůrazněním.

Moje veškerá pozdější činnost spočívala v rozpracování toho, co v oněch letech vyvstalo z nevědomí a zprvu mne zcela zaplavilo.

To bylo pralátkou mého životního díla.

C. G. Jung (1957)

Obsah

Předmluva Ulricha Hoerniho

Seznam zkratek

Poznámka k pročítání stran

Poděkování

Červená kniha - faksimile

Liber Novus Červená Kniha C. G. Junga. Předmluva Sonu Shamdasani

Několik poznámek k vydání

Liber Primus

Prolog

Cesta toho, co přichází

Kapitola 1

Znovunalezení duše

Kapitola 2

Duše a bůh

Kapitola 3

O službě duši

Kapitola 4

Poušť

 

Zážitky na poušti

Kapitola 5

Sestup do pekla budoucnosti

Kapitola 6

Rozštěpení ducha

Kapitola 7

Zavraždění hrdiny

Kapitola 8

Početí boha

   
 

Mysterium

Kapitola 9

Setkání

Kapitola 10

Poučení

Kapitola 11

Rozřešení

Liber Secundus

 

Obrazy bloudícího

Kapitola 1

Červený

Kapitola 2

Zámek v lese

Kapitola 3

Jeden z nízkých

Kapitola 4

Poustevník. Dies I.

Kapitola 5

Dies II.

Kapitola 6

Smrt

Kapitola 7

Pozůstatky některých chrámů

Kapitola 8

Den první

Kapitola 9

Druhý den

Kapitola 10

Zaříkávání

Kapitola 11

Otevírání vejce

Kapitola 12

Peklo

Kapitola 13

Vražda oběti

Kapitola 14

Božské bláznovství

Kapitola 15

Nox secunda [Druhá noc]

Kapitola 16

Nox tertia [Třetí noc]

Kapitola 17

Nox quarta [Čtvrtá noc]

Kapitola 18

Trojí proroctví

Kapitola 19

Dar magie

Kapitola 20

Cesta kříže

Kapitola 21

Kouzelník

Přezkoušení

Přezkoušení

 

Doslov

 

Dodatek

Dodatek A

Mandaly

Dodatek B

Vysvětlení

Dodatek C

Zápis do Černé knihy ze 16. ledna 1916

Ukázky z Červené knihy

Carl Gustav Jung - Červená kniha (Z pořadu Meteor 19.2.2011)

Video:

Stránka: Červená kniha - faksimile

Odkaz: Červená kniha C. G. Jung