Abreakce

(viz. také katarzní metoda)

Abreakce je dramatické znovuprožití traumatického momentu, jeho emocionální rekapitulace v bdělém stavu nebo v hypnóze, kdy se dosud vytěsněné emoční reakce mohou dostat do vědomí. Odreagování. Vybití emoce.

Jung po určitém počátečním zájmu teorii traumatického původu neurózy a spolu s ní i abreakci (a sugesci) jako hlavní a efektivní nástroje v léčbě opustil.

Záhy jsem zjistil, že ačkoli bylo možno nalézt traumata s jasným etiologickým významem, u většiny z nich to bylo velmi nepravděpodobné. Mnohá traumata byla dokonce tak nevýznamná, že byla téměř normální a mohlo na ně být pohlíženo nanejvýš jako na záminku pro neurózu. Moji kritiku však vyvolávala zejména skutečnost, že řada těchto traumat byla jen výplodem fantazie a ve skutečnosti se vůbec nikdy neodehrála ... S názorem, že opakování naprosto fiktivních traumat nebo fantazií nadsazených zážitků je něčím jiným než jen sugescí, jsem nemohl déle souhlasit.

Analytikova víra, sebedůvěra a zanícení, s nimž koná svoji práci, jsou pro pacienta mnohem důležitější (jakkoli jsou tyto kvality nezměřitelné) než vypočítávání všech starých traumat.