Aktivní imaginace

(viz také transcendentní funkce)

Aktivní imaginace je metoda asimilace nevědomých obsahů (snů, fantazií atd.) prostřednictvím některé z forem sebevyjádření.

Aktivní imaginace poskytuje možnost k vyjádření těm stránkám osobnosti, které se normálně nedostávají ke slovu (konkrétně animovi nebo animě a stínu), a tím umožňuje komunikaci mezi vědomým a nevědomím. Dokonce i tehdy, nejsou-li konečné produkty aktivní imaginace - kresba, malba, písemný projev, socha, tanec, hudba atd. - nijak interpretovány, může dojít ke změně vědomí.

První stadium aktivní imaginace je jako snění s otevřenýma očima. Může nastat spontánně, nebo může být navozeno záměrně.

Ve druhém stádiu - po pouhém pozorování obrazů - na obrazech vědomě participujeme, snažíme se jednak upřímně zjistit, co znamenají sami o sobě, a jednak jaké morální a intelektuální vazby nás k nim váží

(Zkráceno)