Anthrópos

Původní nebo prvotní člověk, archetypický obraz celosti v alchymii, náboženství a gnostické filosofii.

V nevědomí již existuje celost, homo totus západního světa nebo čen-žen (opravdový člověk) čínské alchymie, okrouhlá prvotní bytost, která reprezentuje většího člověka uvnitř, Anthrópa podobného bohu.