Apotropaismus

Magické myšlení založené na touze oslabit vliv nějaké osoby nebo objektu. Apotropaické jednání je typické pro introvertní psychologickou orientaci.

Viděl jsem introvertované dítě při jeho prvních pokusech o chůzi, které učinilo až v době, kdy již znalo jména všech objektů v místnosti, jichž se mohlo dotknout.