Archetypický obraz

(viz také kolektivní nevědomí)

Archetypické obrazy jsou konkrétními formami nebo zobrazeními archetypu ve vědomí, které nejde zaměňovat za archetypy jako takové.

Vynoření archetypů má totiž vysloveně numinózní charakter ... Jeho numinóznost má často mystickou kvalitu a odpovídající účinek na mysl.

Archetypické obrazy jsou motivy nebo univerzální vzorce chování, pocházející z kolektivního nevědomí; jsou základními obsahy náboženství, mytologických příběhů, legend a pohádek.

Archetypický obsah se vyjadřuje především řečí podobenství. Pokud hovoří o slunci a ztotožňuje s ním lva, krále, zlatý poklad střežený drakem a životní nebo léčivou sílu člověka, pak to není ani jedno ani druhé, nýbrž něco neznámého třetího, co se dá více či méně výstižně vyjádřit všemi těmito přirovnáními, a přece - k věčné nevoli intelektu - zůstává neznámé a nevyjádřitelné.

Na osobní úrovní jsou archetypické motivy vzorci myšlení a chování, společnými lidstvu všech dob na celé zemi.

(Zkráceno)