Asimilace

(viz také vědomí a nevědomí)

Psychický proces integrace vnějších objektů a nevědomých obsahů do vědomí.

Asimilace je přiřazováním nových obsahů vědomí k již konstelovanému subjektivnímu materiálu .... V podstatě jde o proces apercepce ... používám termín asimilace ... pro přiřazování objektů k subjektu obecně, na rozdíl od disimilace, což je přiřazení subjektu k objektu, při níž se subjekt sám sobě odcizuje ve prospěch objektu, lhostejno, zda je to vnější objekt, nebo psychologický objekt, například představa.