Axiom Marie Prorokyně

Z jednoho se stanou dva, ze dvou tři a ze třetího vzejde jedno jako čtvrté.

Původně alchymický motiv shody prvního se čtvrtým. Jung použil Mariin axiom jako metaforu pro celý proces individuace. Jedno je stav původní nevědomé celosti, dva znamená konflikt protikladů, tři poukazuje na možnost řešení; třetí je transcendentní funkce a jedno jako čtvrté je proměněný stav vědomí vyznačující se relativní stálostí.