Empatie

(srv. identifikace)

Empatie je introjekce objektu založená na nevědomé projekci subjektivních obsahů.

Empatie předpokládá subjektivní postoj důvěry nebo důvěřivosti vůči objektu. Je to pohotovost vyjít vstříc objektu, subjektivní asimilace umožňující porozumění mezi subjektem a objektem...

Jung přiřadil empatii k extrovertnímu postoji; abstrakce je podle něho typický postoj s introverzí.

Člověk s empatickým postojem sám sebe nachází ve světě, který ... oživuje sám sebou.