Enantiodromie

Protiběh. Psychologicky typický vztah mezi procesy vědomí a nevědomí: vystoupení nevědomého protikladu, k němuž dochází tam, kde je vědomý život ovládán nějakým krajně jednostranným zaměřením.

Tento charakteristický fenomén se vyskytuje prakticky vždy, když vědomý život ovládají jednostranné tendence; tedy dochází k současnému budování stejně silné pozice protikladné. Ta na vědomé jednání působí nejdříve tlumivě, ale nakonec vědomou kontrolu zcela přemáhá.

Enantiodromie se typicky vyskytuje u akutní neurózy, jejíž příznaky nám často brání zpozorovat nastupující obnovu osobnosti.

Velký plán, podle něhož je konstruován nevědomý život duše, se natolik vymyká našemu pochopení, že nikdy nevíme jakého zla je třeba, aby se pomocí enantiodromie došlo k dobru, a které dobro bude svádět ke zlu.