Hrdina

Archetypický motiv překonávání překážek za účelem dosažení vytyčených cílů.

Hlavním hrdinovým činem je přemožení obludy z temnot: je to vytoužené a očekávané vítězství vědomí nad nevědomím.

Mýtus o hrdinovy je nevědomé drama, které můžeme vidět pouze jako projekci, podobně jako obrazy v Platónově podobenství o jeskyni.

Hrdina symbolizuje mužovo nevědomé bytostné Já, a proto se manifestuje v podobě všech archetypů dohromady, včetně archetypu otce a moudrého starce. V tomto ohledu je hrdina svým vlastním otcem i svým vlastním zploditelem.

Hlavním úkolem mytického hrdiny bývá nalezení pokladu či princezny, získání prstenu, zlatého vejce nebo elixíru života atd. Z psychologického hlediska jsou to metafory rozvoje jedinečného individuálního potenciálu. V procesu individuace je analogií mytologického hrdinského činu úspěšná asimilace nevědomých obsahů v protikladu zahlcení obrazy plovoucími z nevědomí. Odměnou je uvolnění energie, do té doby zadržované nevědomými komplexy.

(Zkráceno)