Incest

Z hlediska Jungovi analytické psychologie vyjadřuje incestní motiv regresivní touhu po návratu do bezpečného přístavu dětství a časného mládí. Jung interpretuje obrazy incestu ve snech a fantaziích nikoli konkrétně, ale symbolicky, jako ukazatele potřeby nové adaptace, která by byla v lepším souladu s pudovým základem. (Tento radikální rozdíl oproti psychoanalytickému pojetí vedl Junga k názorovému rozchodu s Freudem).

Po celou dobu, kdy dítě setrvává v nevědomé identitě s matkou, je ještě zajedno s animální psýché a stejně nevědomé jako ona. Nevyhnutelným průvodním rysem vyvíjejícího se vědomí je nejen oddělení od matky, ale i oddělení od rodičů a celého rodinného kruhu, a tím relativní vzdálení se od nevědomého světa pudů.

Když se tento pud k celosti objeví, přestrojí se nejprve do symboliky incestu, neboť nejbližší ženskou bytostí muže je matka, sestra či dcera, pokud nehledá ženství v sobě samém.