Individuace

Individuace je proces psychologické diferenciace, jehož cílem je rozvoj individuální osobnosti.

Obecně je to proces, jímž je lidská bytost formována a diferencována; zejména je to pak psychologický rozvoj individua, který se rozchází se všeobecnou, kolektivní psychologií.

Účelem individuace není nic jiného než osvobodit bytostné Já z falešných obalů persony na jedné straně a ze sugestivní moci nevědomých obsahů na straně druhé.

Smyslem individuace není překonat svou vlastní osobní psychologii, stát se dokonalým, ale důvěrně se s ní seznámit. Proto individuace zahrnuje zvýšené uvědomění si vlastní jedinečné psychologické reality, včetně silných a slabých osobních stránek, současně ale i hlubší přitakání lidskosti obecně.

Není-li individuum dosud jednotlivou, oddělenou bytostí, ale jeho skutečná existence předpokládá kolektivní vztahy, proces individuace musí vést k intenzivnějším a širším kolektivním vztahům, nikoliv k izolaci.

(Zkráceno)

... dále viz. Individuace