Individualismus

Víra v nadřazenost individuálních zájmů nad zájmy kolektivními; individualismus nelze zaměňovat s individualitou nebo individuací.

Individualismus je úmyslné vyzdvihování a zdůrazňování domnělé svéráznosti v protikladu ke kolektivním zřetelům a závazkům. Individuace však znamená tak říkajíc lepší a úplnější naplnění toho, k čemu je člověk kolektivně určen, protože je respektována svéráznost jedince, dá se očekávat lepší sociální výkon, něž když je tato svéráznost zanedbávána, nebo dokonce potlačována ... Protože se však faktory, samy o sobě univerzální, vyskytují jen v individuální formě, vyvolává jejich zohledňování také individuální účinek, který se nedá překonat ničím jiným, nejméně pak individualismem.