Individualita

(viz také osobnost)

Kvality nebo charakteristiky odlišující jednu osobu od jiné.

Individualitou míním charakteristický rys a jedinečnost individua v každém psychologickém ohledu. Vše, co není kolektivní je individuální; je to vše, co ve skutečnosti patří jednomu individuu, nikoli větší skupině individuí.

Psychologické individuum nebo jeho individualita je existence a priori nevědomá ... Vědomý proces diferenciace nebo individuace je potřebný k přivedení individuality do vědomí, tj. k vymanění se ze stavu identity s objektem.

Jestliže psýché zůstává nediferencovaná, jsou individualita a persona subjektivně vnímány jako totožné. Ve skutečnosti je individualita za těchto okolností ovládána vnitřními nerozpoznanými aspekty sebe sama a prožívána prostřednictvím projekcí na jiné osoby. Když se situace stane pro psýché neudržitelnou, objeví se pravděpodobně specifické kompenzační obrazy.

To ... často dává ve snech vzniknout symbolům psychického těhotenství, symbolům, které vedou zpět k prvotnímu obrazu zrození hrdiny. Dítě, které se má narodit, znamená individualitu, která ačkoli je již přítomna, není dosud vědomá.