Introspekce

(viz také meditace)

Introspekce je proces reflexe zaměřený na osobní postoje, reakce a vzorce chování.

Rozdíl mezi introspekcí a introverzí je následující. Introspekce se zabývá zkoumáním sebe sama, zatímco introverze vypovídá o směru přirozeného pohybu energie. Nicméně introspekce není vyhrazena jen introvertům; monopol na ni nemají dokonce ani lidé s velmi dobře rozvinutou funkcí myšlení.