Iracionální

(srv. racionální)

Iracionální je to, co není založeno na rozumovém úsudku.

Jung poukazuje na to, že do této kategorie spadají i základní fakta o naší existenci - například že kolem Země obíhá Měsíc, že chlór je chemický prvek, že voda mrzne pří určité teplotě a při určité teplotě má největší hustotu. Podle Junga to všechno spadá do kategorie iracionálního - nikoli proto, že by to postrádalo logiku, ale proto, že to leží daleko možnostmi našeho rozumu.

V Jungově typologickém modelu jsou iracionálními psychologickými funkcemi vnímání a intuice.

Jak intuice, tak vnímání jsou funkce nacházející svoje naplnění v absolutní percepci proudu událostí. V jejich povaze je, že postrádají jakékoli racionální nasměrování, reagují naprosto na všechny podněty a těmito podněty jsou většinou zcela nahodilé události. Z toho důvodu jsem je označil jako funkce iracionální, jako opak k funkcím myšlení a cítění, které nacházejí uplatnění jen při naprostém souladu s pravidly rozumu.

Bylo by ovšem naprosto nesprávné chápat tyto iracionální typy snad jako nerozumné, poněvadž kladou úsudek pod vnímání. Jsou jenom do značné míry empirické; opírají se výlučně o zkušenost.