Jemnohmotné tělo

Jemnohmotné tělo je koncept vysvětlující vztah mezi psýché a tělem. Somatické nevědomí.

Jemnohmotné tělo je ta část nevědomí, která se s tím, jak se přibližuje k tělesným funkcím, stává stále temnější a temnější až se nakonec ztrácí v nehlubší temnotě hmoty ... vědomí i nevědomí se někde stýkají s naším živoucím tělem, tam někde se naše nevědomí stává materiálním. Někde existuje místo, kde se tyto dva konce stýkají a propojují se navzájem. A právě to je jemnohmotné tělo, o němž nedokážeme říci, zda je to hmota, nebo to, co už nazýváme psýché.