Kámen mudrců

(viz také coniunctio)

Původně alchymický pojem. Kámen mudrců či filosofů je cílem, výslednou substancí alchymického díla. Prostředek proměny běžných kovů v kovy ušlechtilé: stříbro a zejména zlato. V analytické psychologii je kámen mudrců archetypickým obrazem celosti.

Jung cituje Rosarium:

Učiň z muže a ženy kulatý kruh, z něho pak udělej čtverec, z toho zas trojúhelník. Z trojúhelníku učiň znovu kruh a dostaneš kámen filosofů.