Katarzní metoda

Metoda katarze je metoda léčení neurózy užívající abreakci emocí spojených s traumatem.

Cílem katarzní metody je úplné vyznání - ne pouhé intelektuální konstatování faktů vycházející z hlavy, ale jejich přijetí srdcem, což vede k uvolnění dosud vytěsňovaných emocí.

Jung přiznával katarzi určitou terapeutickou hodnotu, ale záhy dospěl k názoru, že její role v procesu analýzy má své hranice.

Kdyby se katarze ukázala být všelékem, zůstala by nová psychologie na úrovni pouhého vyznání. Samotná katarze ale nedokázala pacienta dostatečně přiblížit k nevědomí, kde by si mohl povšimnout i stínu...