Konflikt

(viz také protiklady, transcendentní funkce)

Konflikt je stav nerozhodnosti provázený vnitřním napětím.

Zdánlivě nesnesitelný konflikt je důkazem pravdivosti života. Život bez vnitřních protikladů je jen polovičním životem, nebo dokonce životem po životě, který je určen jen andělům. Ale Bůh miluje lidské bytosti více než anděly.

Bytostné Já se zjevuje v protikladech a jejich konfliktu; je shodou protikladů (coincidentia oppositorum). Proto je cesta k bytostnému Já zprvu konfliktem.

Konflikty jsou sice typické pro neurózu, ale jejich přítomnost nemusí ještě nutně znamenat, že o neurózu skutečně jde. Konflikty jsou dokonce do určité míry žádoucí, protože bez určitého napětí mezi protiklady stagnuje vývoj. Konflikt se stává neurotickým tehdy, když brání normálnímu fungování vědomí.

Vyvolání konfliktu je luciferská ctnost ve vlastním smyslu slova. Konflikt vytváří oheň afektů a emocí a jako každý oheň má i tento dva aspekty, spalování a vytváření světla.

Jestliže konflikt zůstává na nevědomé úrovni, napětí se projeví ve formě tělesných příznaků, například jako žaludeční potíže či napětí a bolest v šíji a zádech. Vědomé konflikty pociťujeme jako morální nebo etické napětí.

(Zkráceno)