Konstruktivní přístup

(viz také finální přístup, srv. reduktivní přístup)

Konstruktivní interpretace duševní aktivity hledá a sleduje spíše než příčiny nebo zdroje této aktivity její cíl nebo účel.

Používám pojmy konstruktivní nebo syntetická k označení metody, která je opakem metody reduktivní. Konstruktivní metoda se zaměřuje na práci s produkty nevědomí (sny, fantaziemi atd.), které tato metoda pojímá jako symbolická vyjádření anticipací dalšího psychologického vývoje.

Konstruktivní metoda předpokládá vědomé poznání, které u pacientů existuje alespoň potenciálně a může být tedy přivedeno do vědomí.

Konstruktivní metoda zahrnuje nejen amplifikaci symbolů, ale i jejich interpretaci, a to na subjektivní úrovni. Její použití při interpretaci snů se zaměřuje na pochopení toho, jak může být vědomá orientace modifikována ve světle symbolických poselství snů.

Aplikace převážně reduktivní metody je na místě tam, kde se vyskytují iluze, fikce a neadekvátní postoje. S konstruktivní metodou bychom naopak měli počítat všude tam, kde nacházíme víceméně normální vědomý postoj, který je však třeba dále rozvíjet a kultivovat, nebo nevědomé tendence, rovněž schopné dalšího rozvoje, kterým však není porozuměno a nejsou přístupné vědomí.

(Zkráceno)