Koré

V řecké mytologii Koré personifikuje ženskou nevinnost; psychologicky je archetypickým obrazem potencionální obnovy, a to jak v psychologii mužské, tak v ženské.

Fenomenologie Kory je v zásadě bipolární a je spojena s dyádou matka-dívka. Jako produkt ženského nevědomí je obrazem nadřazené osobnosti nebo bytostného Já. U muže je Koré jedním z aspektů jeho animy; participuje na symbolice vnitřní osobnosti.

Démétér a Koré, matka a dcera, rozpínají femininní vědomí nahoru i dolů. Přidávají k němu rozměr starší a mladší, silnější a slabší, rozšiřují úzce omezené vědomí vázané na prostor a čas a poskytují mu důvěrný vztah k větší a obsažnější osobnosti, která má podíl na věčném průběhu věcí ... Můžeme tudíž říci, že každá matka obsahuje v sobě svou dceru a každá dcera svou matku a že každá žena se rozšiřuje zpět ve svou matku a kupředu ve svou dceru ... Vědomí zážitek těchto pout produkuje pocit, že se její život rozprostírá přes generace - je to první krok k bezprostřední zkušenosti a přesvědčení o bytí vně času, přinášející s sebou pocit nesmrtelnosti.

(Zkráceno)