Méněcenná funkce

(srv. hlavní funkce)

Méněcenná, inferiorní funkce je nejméně diferenciovanou funkcí ze čtyř orientačních psychologických funkcí.

Inferiorní funkce je prakticky totožná s temnou stránkou lidské osobnosti.

V Jungově typologickém modelu stojí méněcenná neboli čtvrtá psychologická funkce v protikladu k hlavní neboli primární funkci. Kdykoli se projeví, chová se jako autonomní komplex; její aktivaci zaznamenáme podle doprovodného afektu a odporu, s nímž odolává pokusům o integraci.

Inferiorní funkce ovlivňuje tajným a zákeřným způsobem nejvíce funkci hlavní, která ji ponejvíce potlačuje.

Inferiorní protikladnou funkci mohou konstelovat jak pozitivní, tak negativní události. Neklamnou známkou její konstelace je objevení přecitlivělosti. Je vinna za všechen nesoulad a nedorozumění, nejen mezi dvěma lidmi, ale také uvnitř nás samotných. Inferiorní funkce je ve své podstatě autonomní; chová se naprosto nezávisle, strhává na sebe pozornost, útočí a cvičí s námi tak, že se přestáváme ovládat a nejsme už ani schopni rozlišit, co jsme a co nejsme my a co ostatní.

(Zkráceno)