Mocenský komplex

Skupina emočně zabarvených představ asociovaných s postojem, který usiluje o to, aby se všechny vlivy a zážitky podřídili nadvládě osobního já.