Mýtus

Mýty jsou spontánním vyjádřením kolektivních stanovisek založených na nevědomých duševních zážitcích.

Primitivní mentalita mýty nevymýšlí, ale prožívá je. Mýty jsou původně zjevení předvědomé duše ... Mnohé z těchto nevědomých procesů mohou být sice nepřímo vyvolány vědomím, ale nikdy na základě vědomé libovůle. Jiné se dějí jakoby spontánně, tj. vědomí nemůže jejich příčinu ani rozpoznat, ani dokázat.