Náboženství

Náboženský postoj je psychologický postoj vyznačující se pečlivým pozorováním a respektováním transpersonálních sil.

Výraz náboženství označuje zvláštní postoj vědomí, která se změnilo v důsledku prožitku zkušenosti numinóza.

Náboženství ... je instinktivní, pro člověka charakteristický postoj, jehož projevy můžeme sledovat po celou lidskou historii..

Náboženský postoj je něco naprosto jiného než osud spojený se specifickou vírou, která jako kodifikovaná dogmatická forma původní náboženské zkušenosti jednoduše poskytuje vyjádření dílčímu kolektivnímu přesvědčení. Skutečné náboženství zahrnuje subjektivní vztah k jistím metafyzickým, mimosvětským faktorům.

Víra je osudově náboženské přesvědčení, určené ponejvíce a především pro svět, a proto je to záležitost tohoto světa, zatímco smysl a účel náboženství je ve vztahu individua k bohu (křesťanství, judaismus a islám), nebo v cestě ke spáse a osvobození (buddhismus).

(Zkráceno)