Nadřazená osobnost

(viz také bytostné Já)

Nadřazená osobnost je aspekt psýché nadřazený a transcendující já.

Nadřazená osobnost je úplný člověk, tj. člověk, jaký ve skutečnosti je, nikoli jak se jeví sám sobě ... Nadřazenou osobnost obvykle popisuji jako bytostné Já; odlišuji tak ostře já - které, jak známo, sahá pouze tak daleko jako vědomí - a celek osobnosti zahrnující nevědomou i vědomou složku. Já se tudíž vztahuje k bytostnému Já jako část k celku. Do té míry je bytostné Já nadřazené.