Nigredo

Původně alchymický pojem. Psychologicky odpovídá duševní dezorientaci typické pro proces asimilace nevědomých obsahů, zejména aspektu stínu.

Sebepoznání je dobrodružství, které nás může zavést nečekaně daleko a hluboko. I jen částečné poznání stínu může způsobit výrazné zmatení a duševní zatemnění; dává vzniknout osobnostním problémům, které bychom si nikdy předtím nedokázali představit byť jen v náznaku. To může být důvod, proč alchymisté nazývali jejich nigredo melancholií, černější než černá, nocí, utrpením duše atd. nebo černým havranem. Pro nás je dnes havran jen nezvyklou alegorií, ale pro středověké adepty ... to byla známá alegorie ďábla.